Silvester Krčméry, Vladimír Jukl

Generáli tajnej cirkvi

 

Silvester Krčméry a Vladimír Jukl, nazývaní aj ako Generáli tajnej cirkvi, sa po prvý raz stretli v spoločenstve Rodina, ktoré vzniklo ako akási príprava veriacich na nastávajúci komunizmus. V roku 1946 boli aj spolu so zakladateľom Rodiny Kolakovičom zatknutí, po polroku ich však prepustili. Začiatkom päťdesiatych rokov však nastali pre Rodinu ťažké časy, keď sa spoločenstvom začala intenzívne zaoberať ŠtB. Krčméryho zatkli v júli a Jukla v auguste 1951.

Zostal som taký, aký som bol

Silvester Krčméry bol po troch rokoch väznenia a mučenia odsúdený na 14 rokov. Na súde na záver svojej hodinovej obhajoby povedal: Vy máte síce v rukách moc, ale my máme pravdu!“ Ani začiatkom šesťdesiatych rokov, keď jeho rodina žiadala preňho milosť, sa nevzdal. Amnestiu odmietal – naopak, žiadal revíziu svojho procesu. Keď bol však predčasne omilostený, z väzenia odmietol odísť a musel byť doslova vyhodený. „Podmienečne môžu byť prepustení takí ľudia, čo sa vo väzení polepšili. Ja som sa nepolepšil, zostal som taký, aký som bol. A preto odmietam amnestiu. Trvám na opätovnom prešetrení môjho prípadu,“ napísal. Vo väzení strávil vyše 13 rokov a dva mesiace.

Vladimír Jukl bol odsúdený dokonca na 25 rokov, po dlhej samoväzbe a krutom mučení ho podmienečne prepustili v roku 1965. Vo väzení strávil 13 a pol roka.

 

Po prepustení z väzenia a prvotnom sklamaní – z cirkevného odboja proti komunizmu, ktorý si pred zatknutím pamätali, nezostalo na Slovensku takmer nič – začali na vysokých školách zakladať krúžky tajnej cirkvi. Ich stretégiou bolo budovať malé štruktúry medzi mladými ľuďmi. Aj vďaka tomu sa im darilo pravidelne mobilizovať desaťtisíce ľudí, ktorí sa zúčastňovali demonštrácií a pútí, čím odpor voči režimu narastal.

 

Po tom, ako púť stotisícky veriacich vypískala štátnu delegáciu, ktorá sa prakticky nedostala k slovu, Minister kultúry Miroslav Válek na Velehrade vyhlásil: „Tvárili sme sa, že sa nič nedeje a dostali sme úder pod pás.“ Púť opäť organizovala tajná cirkev ako protest proti potemkinovskej dedine, ktorú štát hral pred pápežským legátom kardinálom Casarollim na tzv. mierových slávnostiach pri príležitosti 1000. výročia úmrtia sv. Metoda.

Podobnú akciu, a aj jedinú, voči ktorej si ŠtB v tom období trúfla použiť fyzickú silu, zorganizovali Jukl a Krčméry v marci 1988 v Bratislave, známu ako Sviečková demonštrácia. Po nej nasledovalo ešte niekoľko pútí a po slávnej Nitrianskej púti aj posledný veľký politický proces v Československu v auguste 1989. Ten bol prerušený Novembrom 89.

 

Vladimír Jukl a Silvester Krčméry dokázali vybudovať počas komunistickej diktatúry masové hnutie nenásilného odporu. V utajení dokázali vyše 20 rokov riadiť tajnú cirkev bez toho, aby sa do nej infiltroval jediný agent ŠtB. Už počas svojho života sa stali legendami.

Vladimír Jukl, za zásluhy v boji proti komunistickému režimu, obdržal v roku 2009 od poľského prezidenta vysoké štátne poľské vyznamenanie „Gavaliersky kríž“.

 „Tajná cirkev bola stredoeurópsky, dokonca svetový fenomén,“
František Mikloško


Hnutie TAJNÁ CIRKEV

 

UDALOSTI

1943 SPOLOČENSTVO RODINA

Vzniklo spoločenstvo Rodina, ktoré založil kňaz chorvátskeho pôvodu Páter Kolakovič. Tu sa prvý raz stretávajú Vladimír Jukl so Silvestrom Krčmérym. Cieľom spoločenstva bolo pripravovať skupinu katolíckych vysokoškolákov na príchod komunizmu. Kolakovič predvídal tvrdé represálie komunistov proti veriacim. Učil preto členov Rodiny budovať štruktúry spoločenstiev veriacich ľudí v budúcej ilegalite, ako aj pravidlá konšpiratívneho správania sa. Páter Kolakovič dokonca simuloval s členmi Rodiny výsluchy na polícii, aby sa naučili zvládať psychický tlak bez prezradenia ostatných kolegov.


1946 ŠtB – PRVÉ ZATKNUTIE
O spoločenstvo Rodina sa začína zaujímať ŠtB a v januári 1946 Jukla, Krčméryho a Kolakoviča zatkne. Po pol roku boli prepustení.

 

1951 – ZATKNUTIE A UVÄZNENIE JUKLA A KRČMÉRYHO

O aktivity spoločenstva Rodina sa opäť, už intenzívnejšie, zaujíma ŠtB, postupne zatýkajú jej členov.

Štefana Krčméryho zatkli v júli 1951 a bol odsúdený na 14 rokov. Vo väzení nakoniec strávil 13 rokov, 2 mesiace, 18 dní. Vladimíra Jukla zatkli v auguste 1951 a odsúdili na 25 rokov. Vo väzení strávil spolu 13 rokov, 6 mesiacov, 9 dní. Ďalší členovia Rodiny boli odsúdení spolu na viac ako 1000 rokov.

 

1966 – PRVÝ VYSOKOŠKOLSKÝ KRÚŽOK TAJNEJ CIRKI

Po prepustení z väzenia a prvotnom šoku z toho, že po odboji voči komunizmu nezostalo prakticky nič, zakladajú Jukl s Krčmérym prvý vysokoškolský krúžok tajnej cirkvi.

 

1968

Po prepustení tajného biskupa Korca z väzenia začínajú spoločne formovať tajnú cirkev ako organizáciu. Postupne vybudovali na každej bratislavskej fakulte a v každom ročníku krúžok tajnej cirkvi.


1984 – ŠAŠTÍNSKA PÚŤ
Mobilizácia mladých veriacich na Šaštínskej púti mala overiť akcieschopnosť tajnej cirkvi. Do Šaštína prišlo takmer 10 tisíc mladých ľudí. Ich nočná adorácia sa zmenila na protikomunistickú demonštráciu, ktorú ŠtB nedokázala rozpustiť.

 

7. júl 1985 – MIEROVÉ SLÁVNOSTI NA VELEHRADE

Pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda sa na Velehrade konali tzv. mierové slávnosti, ktorých sa zúčastnil aj pápežský legát kardinál Casarolli. Jukl s Krčmérym opäť zmobilizovali veriacich a na akciu prišlo okolo 100.000 ľudí. Štátni predstavitelia boli vypískaní a demonštranti ich nepustili k slovu. Vzhľadom na ich počet si ŠtB nedovolila zasiahnuť. Šokovaný minister kultúry Válek sa vyjadril: „Tvárili sme sa, že sa nič nedeje a dostali sme úder pod pás.“

marec 1988 – SVIEČKOVÁ DEMONŠTRÁCIA V BRATISLAVE

Po púti na Velehrade si ŠtB nedovolila zasiahnuť pri žiadnej z väčších nočných adorácií a pútí. Urobila tak až v marci 1988 počas Sviečkovej demonštrácie v Bratislave. Podarilo sa im zablokovať ulice a na Hviezdoslavovo námestie sa tak dostalo len okolo 10.000 ľudí.

 

UDALOSTI PRED NOVEMBROM 1989
Po nitrianskej púti v auguste 1989 zatkla ŠtB J. Čarnogurského, M. Kusého, V. Maňáka, H. Ponickú a A. Seleckého. Pripravovaný proces s Bratislavskou päťkou bol posledným veľkým politickým procesom v Československu. Nakoniec k nemu vďaka 17. novembru neprišlo. Ján Čarnogurský bol posledným politickým väzňom komunistického režimu na Slovensku.

 

december 2009 – POĽSKÉ VYZNAMENANIE PRE VLADIMÍRA JUKLA

Vladimír Jukl za svoj vytrvalý boj proti komunizmu dostáva jedno z najvyšších poľských štátnych vyznamenaní – Gavaliersky kríž, ktoré udeľuje poľský prezident. 

 

December 2010 – CENA JÁNA LANGOŠA
Silvester Krčméry a Vladimír Jukl si prevezmú národnú Cenu Jána Langoša, ktorú udeľuje Nadácia Jána Langoša. Na slávnostnom odovzdávaní cien prednesie laudatio pre ocenených MuDr. Vladimír Krčméry.

 

 

Mailing list

Prihláste si odber noviniek do Vašej schránky

odošli
Sponzori
Millennium000Pixelfereration
Partneri
cef